next prev

- Progres prin Pasiune si Inovatie -

✓ produse premium: Alu-One 70 & 80;
✓ cercevea ascunsa: Alu-One 80 HV;
✓ izolare crescuta: Alu-One 80 HI, 80 HV HI;
ferestre slim: Alu-One 40 SL;
✓ usi fara bariera termica.

Detalii...
 
 

✓ ferestre & usi: Alu-One 50 & 90 SD;
✓ liftant-glisante: Alu-One 155 SD;
✓ inchidere la colt fara montant;
✓ valori U scazute;
✓ vederi mari, neintrerupte.

Detalii...
 
 

✓ standard, semi-structural, structural;
✓ luminatoare, sere si atriumuri;
✓ unitati self-draining;
✓ etanseitate dovedita in timp;
✓ fara discountinuitate la jonctiune.

Detalii...